დიჯიტალიზაცია

ტექნოლოგიური ტრენდები

საქართველო და დიჯიტალიზაცია

კერძო სექტორის ახალი მიდგომა არა მარტო შემოსავლებს ზრდის, არამედ ქმნის ათასობით ახალ სამუშაო ადგილს და ზრდის ეკონომიკის ციფრულ სექტორს