მენეჯმენტი - Page: 11

სამუშაო სივრცის გავლენა ადამიანებზე

ადამიანი საშუალოდ 90 000 საათს სამსახურში ატარებს

სოციალური ურთიერთობების როლი ორგანიზაციაში

მისცე ადამიანებს არჩევანი, რომ იმუშაონ ისეთ გარემოში, სადაც ყველაზე კომფორტულად გრძნობენ თავს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი.

ზავოდ კრაოტი

როცა დიდი კომპანიის ფინანსური მენეჯერი ხარ...

დამშვიდების მარტივი გზები სტრესისა და შფოთვის დროს

სტრესისა და შფოთვისგან თავის დაღწევას ვერ ახერხებთ? ეს ტექნიკა სცადეთ და დამშვიდდებით კიდევაც და შინაგანად ბედნიერადაც იგრძნობთ თავს

ემოციური ინტელექტი - ირაკლი ღვალაძე

სრულყოფილი კომფორტის ზონის შექმნის ხელოვნება

ადამიანის 7 ძირითადი მოთხოვნა, რომელზეც წარმატებული კომპანიები ფოკუსირდებიან

კომპანიის წარმატებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, როგორც საკუთარი, ისე თქვენი მომხმარებლების პიროვნული მოთხოვნების კონცეფციის გაცნობიერებას

სტარტაპიდან გლობალურ კომპანიამდე - ბიზნესის ზრდის 10 გზა

რჩევები კომპანიის მასშტაბების გაზრდაზე ადამიანებისგან, რომლებმაც ეს წარმატებით მოახერხეს