სიახლეები - Page: 3

ავტოდაზღვევა გასაგებ ენაზე - "თიბისი დაზღვევა"

თიბისი დაზღვევა სიახლეების ძიებასა და მომხმარებელთან საერთო ენის გამონახვისათვის მუდმივ სწრაფვას არ წყვეტს